Astra j softver

Na poèetku, prije nego ¹to poènete odluèivati o kupnji softvera za tvrtku ili tvrtku, trebate uzeti njegovu demo verziju i upoznati se s njezinim moguænostima i funkcionalnostima. Projekt ne bi trebao biti prevelik za kori¹tenje, konfiguriranje i instaliranje za potencijalne klijente.

Za to æe biti potrebno dodatno, èesto skupo uèenje i njegovo kori¹tenje u nazivu. Pogotovo zato ¹to su sustavi odgovorni za lagano, ali i izuzetno jednostavno suèelje.Skladi¹ni program ne zahtijeva da bude prilièno skup, veæ ga treba kupiti na temelju fakture PDV-a od strane tvrtke koja je tvrtka. Previ¹e jeftina cijena i minimalni broj dostupnog znanja o tome na Internetu mogu ukazivati na to da je ona neprovjerena. Takoðer treba imati na umu da su neka a¾uriranja softvera dodatno plaæena i duga. Èesto je njihovo izvr¹enje jednostavno opasnije za korisnika. Osim ako je tvrtka kupila licencu za pretplatu (npr. Mjeseèno, a¾uriranja su besplatna.Proizvoðaè treba redovito a¾urirati dobru zamisao o skladi¹tu. Zahvaljujuæi tome, on je vjerojatno u stanju uspje¹no hodati raznim alatima i operativnim metodama. Osim toga, primjenjuje se na tekuæe zakonske promjene u Poljskoj (npr. Novi zakoni. A¾uriranja su dodatni tro¹ak softvera u sluèaju da kupimo cijeli program. U posebnim sustavima stavljaju se u automatski naèin rada.Va¾na stvar pri odabiru programa skladi¹ta za tvrtku ili tvrtku je pitanje tehnièke slu¾be. Zahvaljujuæi modernim alatima udaljenih stvari na radnoj povr¹ini (npr. TeamViewer, korisnici mogu kontaktirati odjel za tehnièku podr¹ku na sna¾an i otvoren naèin. Konzultantu treba dati zaporku i broj kupca. Zahvaljujuæi ovom rje¹enju, va¾no je u kratkom vremenu razjasniti sve sumnje u problem funkcioniranja softvera i dobiti potpunu pomoæ u trenutnom opsegu.