To je s blagajnom nakon zatvaranja aktivnosti

Cijena u svakojSvatko voli kupiti jeftino. Va¾na stvar koja privlaèi pozornost na poèetku je cijena blagajne. A odgovori su prilièno veliki - od 1000 PLN do èak 4000 PLN. Meðutim, u fiskalnom jelu nije vrijedna cijena, veæ prilagodba blagajne poslovnim potrebama.

Vrsta energijeTo je najva¾niji kriterij. Ovisno o tome koliko potro¹aèa koristite u ritmu dana, koliko odaberete i u kojem obliku vodite tvrtku, trebat æe vam blagajna prilagoðena va¹im specifiènim potrebama. Nemojte se bojati reæi prodavatelju blagajne o tim komponentama, jer æe zahvaljujuæi njemu moæi odabrati ureðaj koji æe doprinijeti veæim uèincima u glavi trgovanja.

Koje vrste blagajne dijelimo?

Jednokratne blagajneOva vrsta blagajne obièno se nalazi u skladi¹tima, supermarketima, kioscima, kao iu tvrtkama s vi¹im uslugama. Oni zauzimaju ni¾u robnu bazu od one prijenosne, zbog èega se tretiraju svugdje gdje je raspon posebno visok ili se vrlo èesto mijenja. Nove ureðaje obièno mo¾ete povezati s samostalnom valutom, kao ¹to su elektronièka vaga ili raèunala. Uvijek treba znati da jednokratne blagajne imaju nove velièine i tehnièke parametre, ovisno o modelu i cijeni. Prije kupnje valja provjeriti hoæe li blagajna biti optimalna za na¹ rad.

Registarske blagajne sustavaOvo je jedina od slo¾enijih i, u isto vrijeme, najuèinkovitijih ureðaja ovog standarda. Sistemske blagajne napravljene su za karijeru u stilu prodaje. Koriste se u cijelom tipu trgovina i supermarketa s velikim prometom. Registar blagajne sustava mo¾e se spojiti na raèunalo na koje je uèitan prodajni softver. Mo¾e se povezati s drugim ureðajima, kao ¹to je èitaè bar koda ili trgovina. Naravno, jedno-sjedna i prijenosna fiskalna blagajna mogu se mije¹ati s raèunalom, iako se u sluèaju registarskih blagajnika sustav prenosi u stvarnoj sezoni. Sistemske blagajne vrlo su lijepa skupina alata ovog modela. Ne sjeæa se da je morao ulagati u takve blagajne tako ¹to je vodio male komercijalne ili uslu¾ne objekte. Uostalom, u br¾im komercijalnim objektima, sustav casina su najbolje rje¹enje i vrijedi ih kupiti.